Oferta

Produkcja kontenerów wysokiej jakości

Oferowane kontenery to przede wszystkim typy hakowe i bramowe, które służą do transportowania i przechowywania wszelkich materiałów poprodukcyjnych, odpadowych i sypkich, takich, jak: gruz, złom, makulatura, odpady komunalne, trociny, odpady budowlane i inne. Ciągle udoskonalamy technologię i wprowadzamy nowe rozwiązania, aby dostarczać klientom możliwie najpraktyczniejsze i najtrwalsze produkty.

Kontenery
hakowe

Kontenery hakowe to główny produkt firmy Metkor. Dostępne są zarówno w wariancie standardowym, jak i specjalistycznym, wykonywanym na indywidualne zamówienie. Stosujemy się do wymagań i norm obowiązujących w różnych krajach i oferujemy szeroką gamę pojemności.

Kontenery
bramowe

Te same możliwości projektowe i wykonawcze dotyczą kontenerów bramowych, zwanych muldami. Przeznaczone są przede wszystkim do odpadów remontowo-budowlanych, przemysłowych i selektywnych. Aby zagwarantować klientom maksymalne korzyści z użytkowania produktu, firma oferuje modele symetryczne i asymetryczne, otwarte i zamknięte. Wszystkie warianty charakteryzują się kompatybilnością z pojazdami z zabudową bramową.

Konstrukcje
stalowe

Konstrukcje stalowe realizowane są na podstawie indywidualnych potrzeb i wytycznych klienta. Najlepszą formą dostarczenia tego typu informacji jest dokumentacja powierzona, zawierająca wszelkie niezbędne dane, co gwarantuje zachowanie pożądanych parametrów.

Oferowane usługi

W zakres naszych usług wchodzi przede wszystkim śrutowanie i hydrodynamiczne malowanie konstrukcji stalowych, będące zarówno procesem czyszczenia powierzchni, jak i przygotowania jej do dalszych obróbek. Wykonujemy także wypalanie elementów na przecinarce plazmowej, spawanie a także obróbkę skrawaniem — uwzględniając frezowanie, wiercenie, szlifowanie i toczenie. Oferujemy również gięcie na prasach krawędziowych CNC.